Objavljeni su Konačni rezultati takmičenja HF KUP SRRS 2021. Možete ih pogledati na linku.