foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

OSNOVI ELEKTRONIKE

1. Pre otvaranja ispravljaca koji radi na 220 V, radi popravke moramo:







2. Koji je simbol na slici?

entry test sl 6a) vazdušna zavojnica,

b) promjenljiva zračna zavojnica,

c) zavojnica s jezgrom,

d) vazdušna  zavojnica s jezgrom.

3. Šta prikazuje slika?

entry test sl 17 a) Simbol za dvije diode,

b) simbol bipolarnog NPN tranzistora,

c) simbol bipolarnog PNP tranzistora,

d) simbol za spojni fet tranzistor (UJT).

4. Oblik naponskog signala vidimo:

a) osciloskopom,

b) frekvencmetrom,

c) GRID-DIP metrom,

d) leherovim vodom.

5. Koji element prikazuje simbol?

entry test sl 16a) Dioda.

b) zener dioda,

c) fotodioda

d) varikap dioda

6. Šta predstavlja simbol?

entry test sl 7
a. zavojnicu s jezgrom,

b. transformator,

c. dvije vazdušne zavojnice, jedna pored druge,

d. dvije zavojnice u metalnom kućištu, koje sprečava međusobni uticaj jedne na drugu.

7. Koja od slijedećih tvrdnji kod paralelno spojenih otpornika nije tačna?

a) Napon na svim otpornicima je isti,

b) ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji,

c) struja u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima,

d) ukupan otpor jednak je zbiru pojedinih otpora.

8. Koji je simbol na slici?

entry test sl 11a) stalni kondenzator,

b) elektrolitski kondenzator,

c) promjenljivi kondenzator,

d) trimer kondenzator.

9. Da li dobro uzemljenje moze spriječiti nastanak smetnji?







10. Koju veličinu u elektrotehnici označavamo s L?

a) Dužinu,

b) induktivitet,

c) snagu,

d) kapacitet.

11. Koliki je ukupni kapacitet kondenzatora prema prikazanoj šemi ako je: C1 = C2 = C3 = 66 pF?

entry test sl 13a) 198 pF,

b) 33 pF,

c) 22 pF,

d) 11 pF.

12. Kako zovemo primjer spajanja namota transformatora prikazan na slici?

entry test sl 8
a) paralelni spoj,

b) serijski spoj,

c) kaskadni spoj,

d) izmjenični spoj.

13. Koja je jedinica za mjerenje induktiviteta?

a) Farad (F),

b) Henri (H),

c) Jačina magnetskog polja (H),

d) Hertz (Hz).

14. Želimo izmjeriti napon baterije. Koji instrument je za merenje je najprimjerniji?

a) Ampermetar.

b) Voltmetar.

c) Vatmetar.

d) Ommetar

15. Koliki je ukupan kapacitet tri spojena kondenzatora prikazan na slici ?

entry test sl 14 a) 3 uF,

b) 1 uF,

c) 4 uF,

d) 2 uF.

Previous Next