foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PREDAJNICI I PRIJEMNICI

1. Kolika je vrijednost impendance na antenskom priključku radioamaterskog predajnika?

a) 240 Ohm,

b) 300 Ohm,

c) 75 Ohm,

 d) 50 Ohm,

2. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKT područjima ?

3. Šta su električni oscilatori?

a) To su izvori naizmenične struje ili napona određene frekvencije.

b) To su izvori jednosmernih struja ili napona.

c) To su sklopovi za pretvaranje frekvencije u napon.

d) To su stabilizatori jednosmernih napona.

4. Šta je radio predajnik?

a) To je uređaj koji iz radiofrekventnog signala izdvaja informaciju,

b) To je uređaj pomoću kojeg primamo informacije,

c) To je dio radio-stanice koji proizvodi visokofrekventne signale i u vidu informacije pojačava ih i preko antene zrači do radio- prijemnika. (druge radio stanice),

d) To je uređaj koji se gotovo nikad ne upotrebljava.

5. Nosilac frekventno modulišemo. Šta mijenjamo pri postupku modulacije?6. Koja je uloga stepena za odvajanje u radio-predajniku ?

a) Smanjenje uticaja smetnji od električnih uređaja

b) Smanjenje uticaja izlaznog stepena na stabilnost rada oscilatora

c) Smanjenje temperature izlaznog stepena

d) Mogućnost priključenja više predajnih antena

7. Frekvetna modulaciju se označava sa:?

a) RTTY,

b) LSB,

c) FM,

d) FSK.

8. Koja je uloga ispravljačkog filtra u ispravljaču?

9. Nemodulisana telegrafija se označava sa?

a) FM,

b) RTTY,

c) SSB,

d) CW.

10. Sklop na slici je?

entry test sl 24

11. Donji bočni pojas kod SSB modulacije označavamo: ?12. Na slici je prikazana blok šema?

entry test sl 20

13. Koja vrsta modulacije nije digitlna vrsta modulacije?14. Sta je radio stanica (u skladu s ITU Radio Regulations)?

a) Radio stanica je radio predajnik i radio prijemnik, ugradjeni u zajedničko kućište.

b) Radio stanica je jedan ili više predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujuci i dodatne uredjaje, koji su potrebni na jednom mjestu za obavljanje službe radio-komunikacija. radiokomunikacijske službe.

c) Radio stanica je stručno ime za predajnik.

d) Radio stanica je oznaka, koja se nalazi, na skali radio prijemnika.

15. Kod prijemnika se pojačalo visokih frekvencija (RF pojačanje) nalazi:

[option 1/] a) na ulazu prijemnika,

[option 2/] b) na izlazu prijemnika,

[option 3/] c) iza 1. miksera,

[option 4/] d) iza 2. miksera.

Previous Next
User Details