foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PROPAGACIJE

1. Tokom dana u jonosferi postoje slojevi?2. Da li se UKT (VHF) talasi u normalnim uslovima odbijaju od jonosfere?3. Koje područje jonosfere ima najvažniju ulogu u HF komunikacijama na velike udaljenosti?4. Najveća gustoća elektrona u sloju E jonosfere nalazi se na visini od približno5. Kako nazivamo pojavu, kada u E sloju nastane područje sa velikom koncentracijom elektrona?6. Najvišu frekvenciju talasa koja pod pravim uglom dođe do jonosfere i od nje se odbije zovemo:7. Komunikacije preko komunikacijskih satelita i one sa svemirskim letjelicama mogu se održavati u dijelu spektra:8. Koji je od navedenih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?9. O koga zavisi emisije velike količine UV i rendgenskih zračenja?10. Pojavu, kad se talas prelama, raspršuje na ivicama prepreka zove se:11. Da li jonosfera u normalnim prilikama odbija UKT talase?12. Kako se zove talas koji se prostire po površini zemlje?13. Kod prostiranja talasa susrećemo se pojavom mrtve zone. Šta je mrtva zona?14. Za horizontalno polarisan elektromagnetski talas vrijedi:15. Koji je međusobni odnos u vezi broja sunčevih pjega i jačine zračenja sunca?Previous Next
User Details