foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

ANTENE I SISTEMI

1. Dimenzije antena su proporcionalno zavisne od:

2. Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zračenja?

entry test sl 25

3. Kod Yagi antena direktor nazivamo onaj element koji je:

4. Kako utiče visina antene na mogućnot uspostavljanja dalekih (DX) veza?

5. SWR metar upotrebljavamo za provjeru:

6. Od čega je zavisno iskorišćenje antene?

7. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

entry test sl 27

8. Antenska kutija je dio opreme u PPS-u koja služi da:

9. Koji je antenski vod na slici?

entry test sl 28

10. Kakvo opterećenje predstavlja antena u rezonanciji?

11. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

12. Koji od navedenih vodova nije simetričan vod?

13. Prilagođenje antene na predajnik mjerimo:

14. Kojom polarizacijom antene rade repetitori?

15. Helikoida ili spiralna antena ( tkz. pendrek) koja se koristi na vhf opsezima na ručnim radio stanicama ima pojačanje:

Previous Next
User Details