foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

ANTENE I SISTEMI

1. Antenska kutija je dio opreme u PPS-u koja služi da:

2. Porede YAGI antena u kategoriju usmjerenih antena po dijagramu zračenja spada:

3. Koji od navedenih koaksijalnih konektora nemaju primjenu u amaterskoj praksi:

4. Koji od navedenih vodova nije simetričan vod?

5. Glavni zadatak koaksijalnog kabla je:

6. Koji je antenski vod na slici?

entry test sl 29

7. Helikoida ili spiralna antena ( tkz. pendrek) koja se koristi na vhf opsezima na ručnim radio stanicama ima pojačanje:

8. Koja od antena sa slike ima horizontalni dijagram zračenja?

entry test sl 25

9. Kojom polarizacijom antene rade repetitori?

10. Kakvo opterećenje predstavlja antena u rezonanciji?

11. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

entry test sl 27

12. Kako utiče visina antene na mogućnot uspostavljanja dalekih (DX) veza?

13. Prilagođenje antene na predajnik mjerimo:

14. Kod Yagi antena direktor nazivamo onaj element koji je:

15. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

Previous Next
User Details