foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

MJERE ZAŠTITE

1. Ljeti možemo popravljati naše uređaje kad su pod naponom uz uslov da:

2. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:

3. Koji nivo niskofrekventnog napona se smatra opasnim?

4. U praksi se često dešava, posebno kod žičanih antena, da je jedan ili više zračećih elemenata antene veoma nisko postavljen u odnosu na zemlju. Da li takvu antenu, njene dijelove, treba osigurati od mogućnosti nenamjernog dodira drugih lica?

5. O čemu zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetskog polja na ljudski organizam ?

6. Kada naterenu koristimo napajanje iz agregat-generatora da li je potrebno uzemljiti taj agregat?

[option1/] a) nije, ako je oprema uzemljena

[option2/] b) potrebno je izvršiti uzemljenje agregata

[option3/] c) propisi nisu regulisali ovaj slučaj pa se ostavlja na volju rukovaocu agregata

[option4/] d) samo ako se pojave RF struje koje ometaju rad samog agregata

7. Kod postavljanja antene moramo voditi računa o minimalnoj udaljenosti između antene i prostora gdje borave ljudi. Kolika je prema zakonu dozvoljena najmanja udaljenost?

8. Tokom jakih atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sledeće:

9. Istraživanja idirektnih i indirektnih djelovanja RF polja na ljudski organizam rezultiotalasa su međunarodnim preporukama u obliku „osnovnih ograničenja“ koja se

10. Koja elektronska kompnenta može izazvati strujni udar iako je uređaj uredno isključen sa elektro mreže:

11. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:

12. Pravilno uzemljenje se izvodi na sledeći način:

Previous Next
User Details