foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

FREKVENTNI OPSEZI

1. Operator koji posjeduje ENTRY klasu može da radi na ferekvencijama ispod 30 MHz:

2. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade s svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY kategorije u BiH?

3. Koji od navedenih frekventnih opsega radio-amateri u BiH ne smeju koristiti?

4. Frekvencija 145.675 / 145.075 namijenjena je za rad?

5. Na kojoj od navedenih frekvencija se koristi  SSB sa LSB modulacijom:

6. Koji frekventni opseg nije namijenjen radioamaterima?

7. Koji od navedenih frekventnih opsega radio-amateri u BiH ne smiju koristiti?

8. Na amaterskim VHF repetitorima predajnik repetitora radi na:

9. Koji od navedenih opsega (bandova) ne spda u kratke talase (HF):

10. Da li je na frekventnim opsezima, namenjenim radio-amaterima, dozvoljen rad i drugim službama?

11. Oznaka DMR u mobilnim amaterskim komunikacijama označava:

12. Opseg 50MHz pripada:

13. Koji od navedenih opsega nazivamo "MAGIČNIM OPSEGOM"

Previous Next
User Details