foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

USLOVI DOZVOLE

1. Na radio-stanici se čuje radio-amater koji speluje svoj pozivni znak kao: Ispilon Užice kroz Evropa sedam tri Evropa. Iz koje je zemlje ta stanica i odakle radi?

2. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka), koji označava radio-stanicu iz BiH je:

3. Na radio-stanici se čuje radio-amater koji speluje svoj pozivni znak kao: Echo Seven stroke Italy Viktor Tree Golf Tango Hotel. Iz koje je zemlje ta stanica i odakle radi?

4. Šta su telekomunikacije?

5. Kako je u skladu s međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definisana amaterska služba (Amateur Service)?

6. Kako je u BiH propisan način identifikacije amaterskih radio stanica?

7. Amaterska radio-stanica koja radi iz Slovenije identifikuje se pozivnim znakom koji počinje s prefiksom:

8. Radio-amater iz BiH je otišao na odmor u Crnu Goru. Ima važeću CEPT licencu. Kako će se u radu identifikovati?

9. Radio-amater radi iz strane države na osnovu CEPT preporuke. Propisi, koji uređuju rad radio-amatera, se u posećenoj državi razlikuju od propisa u njegovoj državi (frekventni opsezi, snaga predajnika itd.). Koje propise mora ispoštovati?

10. Iz koje države radi amaterska radio-stanica koja se identifikuje pozivnim znakom YT1AA?

11. Da li je u skladu s međunarodnim propisima potrebno polagati ispit za radioamatera?

12. Koja međunarodna organizacija, koja djeluje u okviru UN, se bavi unapređenjem razvoja tehnike telekomunikacija i međunarodnom saradnjom u cilju poboljšanja i racionalne upotrebe svih vrsta telekomunikacija?

Previous Next