foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

DNEVNIK RADA, QSL KARTE
SKRAĆENICE, KRATICE

1. IRC kupon kao međunarodno sredstvo za plaćanje poštarine se koristi u amaterskoj praksi za:

2. CABRILLO je oznaka za:

 

3. Skraćenica QTH? znači:

4. Neke od kratica Q-koda su se odomaćile i na radu fonijom. Koja od njih to nije:

 

5. Koji od podtaka nije obavezan da se nađe u dnevniku rada stanice da bi ostvarena radio-veza bila kompletirana:

6. Skraćenica QRZ? znači:

7. Sa prijateljem uspostavimo vezu telegrafijom (CW) a zatim telefonijom (najpre SSB a potom i FM). Koji od upotrebljenih signala ima NAJVEĆU širinu pojasa?

8. Najpopularniji web servis na kome se mogu pronaći informacije za neki pozivni znak je:

9. Dnevnika rada stanice operator  vodi:

10. Dnevnik rada stanice - LOG se nakon popunjavanja i zamjene novim:

11. QSL karta (kartica) ima preporučene dimenzije. Koja od dimenzija je preporučeni format za QSL karrticu:

12. Različiti računarski programi za vođenje dnevnika rada stanice , tkz. LOGGER-i, moraju podržavati univerzalni format za import/eksport dnevnika:

13. Koje podatke NIJE potrebno upisati u dnevnik rada radio stanice?

14. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

15. S kojom skraćenicom označavamo frekventnu modulaciju?

Previous Next