^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


E73DPR & E7TT

CW --- SSB --- RTTY --- PSK

HF --- VHF --- UHF

DX --- CONTEST

RADIO KLUB "TREBINJE" - Trebinje

AWG Prečnik u mm Prečnik u inčima
1 7.35 0.289
2 6.54 0.258
3 5.83 0.229
4 5.19 0.204
5 4.62 0.182
6 4.11 0.162
7 3.66 0.144
8 3.26 0.128
9 2.90 0.114
10 2.59 0.102
11 2.30 0.091
12 2.05 0.081
13 1.83 0.072
14 1.63 0.064
15 1.45 0.057
16 1.29 0.051
17 1.15 0.045
18 1.02 0.040
19 0.91 0.036
20 0.81 0.032
21 0.72 0.028
22 0.64 0.025
23 0.57 0.023
24 0.51 0.020
25 0.45 0.018
26 0.40 0.016
27 0.36 0.014
28 0.32 0.013
29 0.29 0.011
30 0.25 0.010
31 0.23 0.009
32 0.20 0.008
33 0.18 0.007
34 0.16 0.006
35 0.14 0.0057

 

 

6m LPF 75pF-100pF-100pF-75pF


50MHz 7 polni LPF dizajniran sa standardnim vrijednostima dugmastih kondezatora 75pf i 100pF / 3-5kVDizajn: Ljubiša Popa, YU7EF


6m LPF 50pF

6m LPF ZL1RS 5p

                                                       Izrada ZL1RS


50MHz 5-polni LPF dizajniran sa standardnim vrijednostima dugmastih kondezatora od 50pF / 3-5kV

Dizajn: Ljubiša Popa, YU7EF

LPF KT 7p


7 polni LPF (niskopropusni) filter 1.8-30MHz dizajniran sa standardnim vrijednostima dugmastih kondezatora 100pF i 200pF /3-5kV, predviđen za linearna pojačala.

Dizajn: Ljupiša Popa, YU7EF

Kolinearna koaksijalna antena 3-10dBd

 

Co-Co je popularno skraćeni naziv za ovu vrstu antena, a označava kolinearnu koaksijalnu antenu. Ova snažna neusmjerena kolinearna antena je sposobna da opstane u veoma surovom okruženju. Zbog toga je dobar izbor za repetitore, digipitere i može biti montirana kako na vrh tako i sa strane antenskog stuba. Sa njom možete postići 3 – 10 dB pojačanja u odnosu na dipol, zavisno od broja elemenata koji koristite. Veće pojačanje sužava ugaoni dijagram, a širina opsega je normalno 10 MHz na 70 cm, i 25 MHz na 23 cm. Mnoga poboljšanja su izvršena na ovoj anteni od kada je prvi put publikovana 1982 u majskom broju magazina "73".

coco5
Koncept konstrukcije

Ključni elementi su napravljeni od komada tvrdog koaksijalnog kabla pojedinačne dužine ½ λ one frekvencije za koju antenu pravimo. Možete izračunati dužinu elemenata dijeljenjem broja 150 sa željenom rezonantnom frekvencijom antene (MHz) uračunavajući i korektivni faktor koaksijalnog kabla. U originalu, autor je koristio RG-213 sa korektivnim faktorom .66 ili 66%, a kasnije je koristio RG-11 ili CAC-11 (čvrsti aluminijski oklopljeni kabl) za antene za veće izlazne snage i RG-6 za antene za manje izlazne snage. Konstrukcija je olakšana uklanjanjem opleta i izolacije sa koaksijalnog kabla, kao i ubacivanje dielektrika i centralnog provodnika u bakarnu cijev u cilju kreiranja čvrstog ravnog elementa. Odaberite prečnik cijevi tako da je dielektrik i centralni provodnik potpuno popune. Bakarna cijev omogućava potrebnu čvrstinu za svaki element i omogućava da se elementi lakše spajaju zajedno. Koristite sljedeću formulu za izračunavanje dužine bakarne cijevi. Odsjecite komad koaksa 2,2 cm duži nego što je dužina cijevi. Time ćete ostaviti izvan cijevi oko 1.6 mm dielektrika i oko 9.5 mm centralnog provodnika što omogućava dovoljan razmak elemenata i njihovo spajanje. Napravite onoliko ½ λ elemenata koliko vam je potrebno za željeno pojačanje. 4 elementa daju oko 3.5 dBd, 8 elemenata oko 6 dBd, 18 elemenata oko 9 dBd i 21 elemenat oko 10 dBd. Pored ovih ½ λ elemenata, trebate i jedan 1/4 λ element i jedan 1/4 λ štap koji će biti na vrhu antene. Ovaj štap treba odsjeći ne uzimajući u obzir korektivni faktor (čista 1/4 λl dužina) i on treba biti napravljen od bakarne žice broj 12 ili od 3 mm široke bakarne šipke. Vertikalno zračenje nadole (obaranje vertikalnog dijagrama zračenja) takođe može biti ukalkulisano u konstrukciju antene.

Register to read more...