Tuli maj2010Već nekoliko godina među članovima Kluba postoji ideja da se negdje na periferiji , van urbane zone Trebinja i van dometa urbanog QRM-a, napravi PPS za malo ozbiljniji rad, ali i za druženja.  Lokacija na kojoj se nalaze matične prostorije Kluba je veoma nezgodna za postavljanje nekakvog ozbiljnijeg antenskog sistema za KT, a na 6m je povremeno nemoguće raditi od raznih smetnji i šumova koje dolaze iz samog urbanog dijela grada.
U nedelju 9. maja članovi Kluba su imali akciju u kojoj su umjesto stanica, tastera, mikrofona i računara koristili kramp, lopatu, motiku, mistriju i ostali građevinski alat i materijal. Razlog za to je veliki i značajan! Klub je prije desetak dana od jedne organizacije, čiji naziv ne bi smo za sada pominjali, dobio na poklon, u trajno vlasništvo, stambeni kontejner (6 x 2.4 x 2.5m). Odlučili smo se da naš novi PPS  bude na Zubačkoj visoravni, na lokaciji Doma izviđača iz Trebinja u mjestu Tuli,  650mnm, 12km od Trebinja prema H.Novom, na 500m od magistralnog puta u pravcu  izletišta Zubačka Ubla.  Inače sa ove lokacije od ranije postoje pozitivna iskustva na KT.

Za postavljanje kontejnera na pomenutu lokaciju  neophodno je  bilo istu  pripremiti, izliti betonske temelj-stope. Za to su se pobrinuli : Nešo-E73RN, Miloš-E78TB, Mladen-E78RO, Điđa-E73DJ, Zoran-E73S, a nešto kasnije i Vaso-E73VK.


kontejner2Planirano je da kontejner bude transportovan na lokaciju do 18. maja, nakon čega će početi onaj malo zanimljiviji dio poslova na sređivanju i uređivanju enterijera kontejnera.
Nakon što budu završeni radovi na sređivanju kontejnera, planirano je da u II fazi, koliko to dozvole finasijske prilike, krenu i radovi na izradi temelja za postavljanje 15 metarskog rešetkastog antenskog stuba, koji je nabavljen prije par godina, a onda slijedi i postavljanje Donit kvada AD-14CQ-A i 6 el. bima za 50 MHz, a za niže bandove su planirane žičane antene.
Nadamo se da ćete već u toku juna krenuti aktivnosti iz novog PPS-a.

 

Dodatak na info (20.maja 2010.)
Kao što je bilo najavljeno kontejner je uz malo kašnjenje prebačen i postavljen na pripremljenu lokaciju. Narednih dana kreću radovi na njegovom unutrašnjem sređivanju, nakon toga i okolnom uređenju.