6m LPF 50pF

6m LPF ZL1RS 5p

                                                       Izrada ZL1RS


50MHz 5-polni LPF dizajniran sa standardnim vrijednostima dugmastih kondezatora od 50pF / 3-5kV

Dizajn: Ljubiša Popa, YU7EF