foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

Kolinearna koaksijalna antena 3-10dBd

 

Co-Co je popularno skraćeni naziv za ovu vrstu antena, a označava kolinearnu koaksijalnu antenu. Ova snažna neusmjerena kolinearna antena je sposobna da opstane u veoma surovom okruženju. Zbog toga je dobar izbor za repetitore, digipitere i može biti montirana kako na vrh tako i sa strane antenskog stuba. Sa njom možete postići 3 – 10 dB pojačanja u odnosu na dipol, zavisno od broja elemenata koji koristite. Veće pojačanje sužava ugaoni dijagram, a širina opsega je normalno 10 MHz na 70 cm, i 25 MHz na 23 cm. Mnoga poboljšanja su izvršena na ovoj anteni od kada je prvi put publikovana 1982 u majskom broju magazina "73".

coco5
Koncept konstrukcije

Ključni elementi su napravljeni od komada tvrdog koaksijalnog kabla pojedinačne dužine ½ λ one frekvencije za koju antenu pravimo. Možete izračunati dužinu elemenata dijeljenjem broja 150 sa željenom rezonantnom frekvencijom antene (MHz) uračunavajući i korektivni faktor koaksijalnog kabla. U originalu, autor je koristio RG-213 sa korektivnim faktorom .66 ili 66%, a kasnije je koristio RG-11 ili CAC-11 (čvrsti aluminijski oklopljeni kabl) za antene za veće izlazne snage i RG-6 za antene za manje izlazne snage. Konstrukcija je olakšana uklanjanjem opleta i izolacije sa koaksijalnog kabla, kao i ubacivanje dielektrika i centralnog provodnika u bakarnu cijev u cilju kreiranja čvrstog ravnog elementa. Odaberite prečnik cijevi tako da je dielektrik i centralni provodnik potpuno popune. Bakarna cijev omogućava potrebnu čvrstinu za svaki element i omogućava da se elementi lakše spajaju zajedno. Koristite sljedeću formulu za izračunavanje dužine bakarne cijevi. Odsjecite komad koaksa 2,2 cm duži nego što je dužina cijevi. Time ćete ostaviti izvan cijevi oko 1.6 mm dielektrika i oko 9.5 mm centralnog provodnika što omogućava dovoljan razmak elemenata i njihovo spajanje. Napravite onoliko ½ λ elemenata koliko vam je potrebno za željeno pojačanje. 4 elementa daju oko 3.5 dBd, 8 elemenata oko 6 dBd, 18 elemenata oko 9 dBd i 21 elemenat oko 10 dBd. Pored ovih ½ λ elemenata, trebate i jedan 1/4 λ element i jedan 1/4 λ štap koji će biti na vrhu antene. Ovaj štap treba odsjeći ne uzimajući u obzir korektivni faktor (čista 1/4 λl dužina) i on treba biti napravljen od bakarne žice broj 12 ili od 3 mm široke bakarne šipke. Vertikalno zračenje nadole (obaranje vertikalnog dijagrama zračenja) takođe može biti ukalkulisano u konstrukciju antene.

Opširnije: "Co-Co" kolinearna koaksijalna antena