foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?2. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?3. Sa Vatmetrom se mjeri:4. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?5. Koja je bitna karakteristika zvučnika?6. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:7. Mjerna jedinica [W] označava električnu:8. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:9. Kojim slovom označavamo električnu struju?10. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:11. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?12. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?13. Jedinica za električnu snagu je:14. Atomsko jezgro čine:15. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?16. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?17. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?18. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?19. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?20. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:21. Električni dipol je:22. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?23. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:24. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:25. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?26. Jedinica za mjerenje frekvencije je:27. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?28. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?29. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?30. Koja je od navedenih materija izolator?31. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?32. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?33. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:34. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?35. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:36. Električni potencijal se mjeri jedinicom:37. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 238. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:39. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:40. Šta je to vještačka antena?41. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?42. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?43. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?44. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?45. Jedinica za kapacitet je:Previous Next
User Details