foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
2. Šta je SSB filter?3. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:4. Prijemnik ima dobru osjetljivost:5. Šta je električna struja?6. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?7. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?8. Atomsko jezgro čine:9. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:10. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 211. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:12. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:13. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?14. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:15. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?16. Koja je od navedenih materija provodnik?17. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
18. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?19. Refleksija 0 znači:20. U svrhu prijema radio signala antena:21. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?22. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:23. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:24. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:25. Selektivnost prijemnika je dobra:26. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?27. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:28. Mjerna jedinica [W] označava električnu:29. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?30. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?31. Princip rada transformatora se zasniva na:32. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?33. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?34. Sa Vatmetrom se mjeri:35. VHF se obično širi kao:36. Šta je to vještačka antena?37. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?38. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:39. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?40. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:41. Električna struja nastaje pod uticajem:42. Kojim slovom označavamo električnu struju?43. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 944. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?45. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:Previous Next
User Details