foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:2. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:3. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?4. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:5. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
6. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?7. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?8. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?9. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:10. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?11. Jedinica za induktivnost je:12. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?13. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:14. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:15. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?16. Kojim se slovom označava električni napon?17. Kako se naziva jedinica za induktivnost?18. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?19. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:20. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?21. Šta je SSB filter?22. Koja je od navedenih materija provodnik?23. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:24. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:25. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?26. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?27. Antenski tjuner nam služi za:28. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:29. Sa Vatmetrom se mjeri:30. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?31. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?32. Za metale je karakteristično da:33. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:34. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?35. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:36. Jedinica za mjerenje frekvencije je:37. Refleksija 0 znači:38. Električna struja nastaje pod uticajem:39. Šta je to vještačka antena?40. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?41. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?42. Električni potencijal se mjeri jedinicom:43. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 944. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?45. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?Previous Next
User Details