foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?2. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?3. Princip rada transformatora se zasniva na:4. Jedinica za kapacitet je:5. Električni dipol je:6. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?7. Refleksija 0 znači:8. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:9. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?10. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?11. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?12. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:13. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:14. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 915. Šta je električna struja?16. Za metale je karakteristično da:17. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?18. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?19. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?20. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?21. Antenski tjuner nam služi za:22. Selektivnost prijemnika je dobra:23. Jedinica za induktivnost je:24. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?25. Jedinica za mjerenje frekvencije je:26. Prijemnik ima dobru osjetljivost:27. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?28. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?29. Međusobno povezani atomi nazivaju se:30. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?31. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:32. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:33. Koja je od navedenih materija provodnik?34. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?35. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?36. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:37. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?38. Koja je bitna karakteristika zvučnika?39. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:40. Atomsko jezgro čine:41. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
42. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?43. Kojim slovom označavamo električnu struju?44. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?45. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:Previous Next
User Details