foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?2. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?3. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:4. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?5. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?6. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?7. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?8. Električna struja nastaje pod uticajem:9. Šta je radio predajnik?10. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?11. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?12. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?13. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?14. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:15. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 916. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?17. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?18. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:19. Koju ulogu ima transformator u napajanju?20. Refleksija 0 znači:21. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?22. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:23. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?24. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?25. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?26. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?27. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?28. Šta je električna struja?29. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:30. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?31. Kako se naziva jedinica za induktivnost?32. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:33. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?34. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?35. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?36. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:37. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?38. VHF se obično širi kao:39. Električni dipol je:40. Električni potencijal se mjeri jedinicom:41. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?42. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?43. Kojim slovom označavamo električnu struju?44. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:45. Antenski tjuner nam služi za:Previous Next
User Details