foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:2. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?3. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?4. Koju ulogu ima transformator u napajanju?5. Antenski tjuner nam služi za:6. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?7. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?8. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?9. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?10. U svrhu prijema radio signala antena:11. Kojim slovom označavamo električnu struju?12. Šta je radio predajnik?13. Šta je električna struja?14. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:15. Jedinica za induktivnost je:16. Šta je to vještačka antena?17. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?18. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?19. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:20. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:21. Koja je od navedenih materija izolator?22. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 223. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?24. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:25. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?26. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?27. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:28. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?29. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?30. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:31. Mjerna jedinica [W] označava električnu:32. Električni dipol je:33. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:34. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?35. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:36. Predajne i prijemne karakteristike jedne antene su:37. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:38. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?39. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?40. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?41. VHF se obično širi kao:42. Od čega zavisi efikasnost antene?43. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?44. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:45. Selektivnost prijemnika je dobra:Previous Next
User Details