foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?2. Međusobno povezani atomi nazivaju se:3. Mjerna jedinica [W] označava električnu:4. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?5. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?6. Refleksija 0 znači:7. Jedinica za mjerenje frekvencije je:8. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:9. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?10. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:11. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?12. Atomsko jezgro čine:13. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:14. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?15. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?16. Koja je od navedenih materija provodnik?17. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:18. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?19. Šta je električna struja?20. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?21. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?22. Od čega zavisi efikasnost antene?23. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?24. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?25. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?26. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?27. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?28. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?29. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?30. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 931. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?32. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?33. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:34. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?35. Jedinica za električnu snagu je:36. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?37. Šta je radio predajnik?38. Princip rada transformatora se zasniva na:39. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:40. Električni potencijal se mjeri jedinicom:41. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?42. Jedinica za induktivnost je:43. Šta je to vještačka antena?44. Selektivnost prijemnika je dobra:45. Električni dipol je:Previous Next
User Details