foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Antenski tjuner nam služi za:2. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?3. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?4. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?5. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?6. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?7. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?8. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
9. U svrhu prijema radio signala antena:10. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:11. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?12. Princip rada transformatora se zasniva na:13. Električni potencijal se mjeri jedinicom:14. Šta je električna struja?15. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:16. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:17. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:18. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?19. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:20. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:21. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:22. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?23. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:24. Električni dipol je:25. Električna struja nastaje pod uticajem:26. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?27. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?28. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?29. Koju ulogu ima transformator u napajanju?30. Koja je od navedenih materija izolator?31. Jedinica za induktivnost je:32. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?33. Kojim se slovom označava električni napon?34. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?35. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?36. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?37. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?38. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?39. Od čega zavisi efikasnost antene?40. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?41. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?42. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?43. Električna struja nastaje pod uticajem:44. VHF se obično širi kao:45. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:Previous Next
User Details