foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?2. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?3. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?4. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?5. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?6. Šta je IARU?7. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:8. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?9. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:10. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?11. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?12. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?13. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?14. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?15. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?16. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?17. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?18. Šta su telekomunikacije?19. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?20. Skraćenica RX znači:User Details