foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?2. Skraćenica RX znači:3. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?4. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?5. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:6. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?7. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:8. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?9. Skraćenica RST znači:10. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?11. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?12. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?13. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?14. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?15. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:16. Šta je IARU?17. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?18. Šta su telekomunikacije?19. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?20. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?User Details