foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?2. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?3. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?4. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?5. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?6. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:7. Skraćenica RST znači:8. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:9. Skraćenica RX znači:10. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?11. Šta je IARU?12. Šta je HAM SPIRIT?13. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?14. Šta su telekomunikacije?15. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?16. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?17. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?18. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?19. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?20. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:User Details