foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?2. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:3. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?4. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?5. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?6. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?7. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?8. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:9. Skraćenica RX znači:10. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?11. Skraćenica RST znači:12. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?13. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?14. Šta su telekomunikacije?15. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?16. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?17. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?18. Šta je HAM SPIRIT?19. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?20. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?User Details