foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 27 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 20 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:2. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?3. Šta je IARU?4. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?5. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?6. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?7. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?8. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri ENTRY klase u BiH?9. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?10. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?11. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?12. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?13. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?14. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?15. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?16. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?17. Skraćenica RX znači:18. Skraćenica RST znači:19. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?20. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?User Details