foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

U skladu sa Pravilom o radio-amaterskoj službi 92/2020 koje je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH budući operatori ENTRY klase su dužni savladati gradivo prema sledećem programu koje mora biti obuhvaćeno obukom i ispitnim pitanjima.

B) TEHNIČKI SADRŽAJ

 • 1. UVOD
  - Jedinice i simboli
  - Električna kola
  - Snaga i otpornost
  - Omov zakon
  - Naizmjenična struja i napon
  - Frekvencija i talasna dužina

 • 2. PREDAJNICI
  - Blok-šema jednostavnog predajnika
  - Vrste modulacija

 • 3. PRIJEMNICI
  - Jednostavan prijemnik i detektor

 • 4. ANTENSKI VODOVI I ANTENE
  - Antenski vodovi, koaksijalni kablovi i odgovarajući priključci
  - Vrste antena: dipol, GP (ground plane), napajanje antene
  - Antensko prilagođenje, sklop za podešavanje antena
  - Stojeći talasi i SWR metri, izračena snaga i e.i.r.p., vještačko opterećenje

 • 5. PROPAGACIJA
  - Prostiranje talasa
  - Domet i utjecaj jonosfere
  - Dnevne promjene u prostiranju

 • 6. ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST
  - Izvori smetnji
  - Smanjenje utjecaja smetnji
  - Funkcija uzemljenja
  - Vrste antenna
  - Snaga i vrste emisija
  - Otpornost na smetnje
  - Utjecaj emisije na okolinu

 • 7. MJERE ZAŠTITE
  - Opasnost od visokog napona i struje
  - Utikači, utičnice i uzemljenje i nesreće, postupak u slučaju strujnog udara

 • 8. USLOVI DOZVOLE

- Dostupnost frekvencijskog spektra
- Kodeks ponašanja u radio-amaterskom saobraćaju
- Vrste radio-amaterskih dozvola
- Zahtjev za pozivni znak
- Identifikacija emisije za operatora, repetitor, takmičenja, gosti u BiH

B) PRAKTIČNI OPERATIVNI RAD

 • 1. UPRAVLJANJE PRIJEMNIKOM, PREDAJNIKOM ILI PRIMOPREDAJNIKOM
  - Prekidač uključeno/isključeno, prekidač opsega, podešavanje frekvencije i displej, glasnoća, nivo snage i displej, pojačanje mikrofona itd.

 • 2. HF (KT) RAD
  - Podešavanje za USB i LSB rad
  - Obavljanje inicijalnog poziva pozivanjem CQ
  - Mogućnost ostvarivanja kontakta u prihvatljivoj formi, signal report, ime i informacije o stanici itd.

 • 3. VHF (UKT) RAD
  - Mogućnost ostvarivanja kontakta kao i za HF rad
  - Rad na frekvenciji preko 30 MHz
  - Rad preko repetitora


 • 4. DNEVNIK STANICE I PODACI KOJI SE UNOSE U NJEGA

 • 5. RAZUMIJEVANJE ANTENSKOG PRILAGOĐENJA I UPOTREBA SWR METRA
  - Razumijevanje važnosti tačnog prilagođenja
  - Korištenje SWR metra i ATU u prilagođavanju antena na predajnik
  - Konektori (vrste, dijelovi)

 • 6. UPOTREBA SKRAĆENICA
  - Upotreba domaćeg i engleskog fonetskog alfabet
  - Upotreba uobičajenih amaterskih skraćenica
  - Upotreba standardnog rječnika kao neophodnog za tačke b) i c) iz Obaveznog dijela Ispita za CEPT klasu

 • 7. RADIOFREKVENCIJSKI PLANOVI KOJI SE ODNOSE NA RADIO-AMATERE
  - Potreba za međunarodnom saradnjom u upotrebi radiofrekvencijskog spektra
  - Tumačenje tabela IARU i radiofrekvencijskog plana BiH
  - Drugi korisnici radiospektra

C) NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROPISI U VEZI SA RADIOAMATERSKOM SLUŽBOM

 • 1. OBAVEZUJUĆI PROPISI
  - Radiopropisi ITU
  - Propisi CEPT
  - Zakonski i podzakonski akti i uslovi dozvole u BiH