foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 29 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?2. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:3. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?4. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?5. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?6. Šta su telekomunikacije?7. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?8. Šta je IARU?9. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?10. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:11. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?12. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?13. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?14. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?15. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?16. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:17. Skraćenica RX znači:18. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?19. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:20. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?User Details