foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:2. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?3. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?4. Sa Vatmetrom se mjeri:5. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?6. Mjerna jedinica [W] označava električnu:7. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?8. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?9. Jedinica za električnu snagu je:10. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?11. Šta je to vještačka antena?12. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:13. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:14. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:15. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?16. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?17. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?18. Koja je bitna karakteristika zvučnika?19. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:20. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?21. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:22. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:23. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?24. Selektivnost prijemnika je dobra:25. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?26. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?27. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:28. Jedinica za kapacitet je:29. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:30. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:31. Koja je od navedenih materija provodnik?32. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:33. Jedinica za mjerenje frekvencije je:34. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?35. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:36. Kako se naziva jedinica za induktivnost?37. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?38. U kojem stepenu kratkotalasnog prijemnika direktnim miješanjem najviše pojačavamo primljeni signal?39. Kojim se slovom označava električni napon?40. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:41. Šta je SSB filter?42. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?43. Šta je radio predajnik?44. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?45. Da li Sunčeva aktivnost utiče na širenje kratkih talasa?46. Refleksija 0 znači:47. VHF se obično širi kao:48. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?49. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:50. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?Previous Next