foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?2. Prijemnik ima dobru osjetljivost:3. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?4. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?5. Jedinica za kapacitet je:6. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?7. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:8. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?9. Mjerna jedinica [W] označava električnu:10. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?11. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?12. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?13. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:14. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?15. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:16. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?17. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:18. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?19. Princip rada transformatora se zasniva na:20. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?21. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:22. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?23. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?24. Koliki je ukupan dobitak sistema na slici?
slika a2q3525. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?26. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?27. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:28. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?29. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:30. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?31. Jedinica za električnu snagu je:32. Izračunajte napon na otporniku R u šemi.
slika a2q2933. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?34. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?35. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:36. Od čega zavisi efikasnost antene?37. Na slici je prikazan prijemnik sa direktnim miješanjem. Koji je stepen na blok šemi označen upitnikom?
slika a4q6538. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:39. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:40. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:41. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?42. Kojim slovom označavamo električnu struju?43. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q2844. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?45. Jedinica za induktivnost je:46. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?47. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?48. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?49. Šta je VFO?50. Jedinica za mjerenje frekvencije je:Previous Next