foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?2. Kako se naziva jedinica za induktivnost?3. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?4. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:5. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:

b) uvijek je dozvoljeno,

6. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?7. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?8. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
9. Kojim slovom označavamo električnu struju?10. Jedinica za mjerenje frekvencije je:11. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?12. Šta je VFO?13. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?14. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?15. Predajne i prijemne karakteristike jedne antene su:16. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?17. Šta je to vještačka antena?18. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:19. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:20. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:21. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?22. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:23. Od čega zavisi efikasnost antene?24. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?25. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?26. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?27. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:28. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?29. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?30. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?31. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?32. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:33. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?34. RF stepeni u kojima se stvaraju harmonici moraju biti:35. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:36. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?37. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?38. Koja je od navedenih materija provodnik?39. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?40. U kojem stepenu kratkotalasnog prijemnika direktnim miješanjem najviše pojačavamo primljeni signal?41. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?42. Kojim se slovom označava električni napon?43. Jedinica za induktivnost je:44. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:45. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?46. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:47. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?48. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 249. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?50. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?Previous Next