foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?2. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?3. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?4. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:5. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?6. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:7. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:8. Koliki je ukupan dobitak sistema na slici?
slika a2q359. Jedinica za induktivnost je:10. RF stepeni u kojima se stvaraju harmonici moraju biti:11. Koja je funkcija detektora?12. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?13. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 914. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:

b) uvijek je dozvoljeno,

15. Za metale je karakteristično da:16. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?17. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?18. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?19. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:20. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:21. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:22. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?23. Jedinica za mjerenje frekvencije je:24. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:25. Princip rada transformatora se zasniva na:26. Koja je od navedenih materija izolator?27. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?28. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
29. Šta predstavlja simbol?
entry test sl 730. Šta je SSB filter?31. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:32. Prijemnik ima dobru osjetljivost:33. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:34. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:35. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?36. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?37. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q2838. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?39. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?40. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:41. Šta znači PEP oznaka?42. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?43. Koja je od navedenih materija provodnik?44. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:45. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?46. Kojim se slovom označava električni napon?47. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?48. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?49. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?50. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?Previous Next