foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 32 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRZ?“?2. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?3. Koji se frekventni opseg označava skraćenicom HF?4. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:5. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?6. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:7. Šta je HAM SPIRIT?8. WPX prefiks pozivnog znaka E70ABC je:9. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:10. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?11. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?12. Skraćenica RST znači:13. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?14. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?15. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:16. Skraćenica TX znači:17. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?18. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?19. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?20. Skraćenica RX znači:21. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?22. Kratica koja znači „Smanji snagu predajnika“ je:23. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?24. Koji od sljedećih prefiksa pripada Australiji?25. Šta je IARU?Previous Next