foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 32 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako “uskočiti” u vezu između dvije stanice fonijom?2. Skraćenica unaprijed dogovorene veze je:3. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?4. Skraćenica RST znači:5. Kratica koja znači „Smanji snagu predajnika“ je:6. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?7. WPX prefiks pozivnog znaka E70ABC je:8. Šta su telekomunikacije?9. Međunarodni kod (prefiks pozivnog znaka) koji označava radio-stanicu iz Bosne i Hercegovine je:10. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?11. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?12. Ko odobrava održavanje radio-amaterskih ispita u Bosni i Hercegovini:13. Skraćenica TX znači:14. Šta je HAM SPIRIT?15. Šta je IARU?16. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?17. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?18. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?19. Koji od sljedećih prefiksa pripada Australiji?20. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:21. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?22. Skraćenica RX znači:23. Da li je potrebno pridržavati se pravila HAM SPIRITA u takmičenjima?24. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:25. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?Previous Next

PLAN DX EKSPEDICIJA

dxworld