foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Koja je od navedenih materija provodnik?2. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?3. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:4. VHF se obično širi kao:5. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?6. Mjerna jedinica [W] označava električnu:7. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:8. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:9. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:10. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?11. Jedinica za kapacitet je:12. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:13. Sa Vatmetrom se mjeri:14. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?15. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?16. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:17. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:18. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:19. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?20. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?21. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?22. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?23. Kojim slovom označavamo električnu struju?24. Koja je bitna karakteristika zvučnika?25. Jedinica za mjerenje frekvencije je:26. Šta je električna struja?27. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?28. Šta je radio predajnik?29. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:30. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?Previous Next