foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?2. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?3. Jedinica za induktivnost je:4. Jedinica za električnu snagu je:5. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?6. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?7. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
8. Koja je od navedenih materija provodnik?9. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?10. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:11. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?12. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?13. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?14. Mjerna jedinica [W] označava električnu:15. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:16. Kako se naziva jedinica za induktivnost?17. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:18. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?19. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?20. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:21. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?22. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:23. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?24. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?25. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?26. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:27. Električni potencijal se mjeri jedinicom:28. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?29. Koja je bitna karakteristika zvučnika?30. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:Previous Next