foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?2. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:3. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?4. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:5. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?6. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:7. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?8. Kako se naziva jedinica za induktivnost?9. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:10. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:11. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?12. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:13. Jedinica za induktivnost je:14. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?15. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:16. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?17. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:18. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?19. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:20. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:21. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?22. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:23. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
24. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?25. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?26. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:27. Šta je radio predajnik?28. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:29. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?30. Mjerna jedinica [W] označava električnu:Previous Next