foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?2. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?3. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?4. Jedinica za kapacitet je:5. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:6. Električni potencijal se mjeri jedinicom:7. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?8. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:9. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:10. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:11. Jedinica za induktivnost je:12. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?13. Međusobno povezani atomi nazivaju se:14. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?15. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?16. Koja je od navedenih materija provodnik?17. Sa Vatmetrom se mjeri:18. Kojim slovom označavamo električnu struju?19. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?20. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
21. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?22. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:23. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:24. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?25. VHF se obično širi kao:26. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:27. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?28. Kako se naziva jedinica za induktivnost?29. Mjerna jedinica [W] označava električnu:30. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?Previous Next