foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?2. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?3. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:4. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?5. Jedinica za mjerenje frekvencije je:6. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:7. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:8. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?9. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?10. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:11. Šta je električna struja?12. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?13. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?14. Električni potencijal se mjeri jedinicom:15. Mjerna jedinica [W] označava električnu:16. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:17. Kojim slovom označavamo električnu struju?18. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?19. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?20. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?21. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?22. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:23. Atomsko jezgro čine:24. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?25. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?26. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:27. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?28. Jedinica za električnu snagu je:29. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:30. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:Previous Next