foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?2. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:3. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?4. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:5. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?6. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:7. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?8. Kako se naziva jedinica za induktivnost?9. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?10. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?11. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?12. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?13. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?14. Kojim slovom označavamo električnu struju?15. U svrhu prijema radio signala antena:16. Šta je električna struja?17. Kojim se slovom označava električni napon?18. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:19. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
20. Jedinica za mjerenje frekvencije je:21. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?22. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?23. Jedinica za kapacitet je:24. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?25. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?26. Jedinica za induktivnost je:27. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:28. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?29. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?30. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?Previous Next