foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?2. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:3. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:4. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:5. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?6. Koja je od navedenih materija provodnik?7. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:8. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?9. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?10. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?11. Sa Vatmetrom se mjeri:12. Šta je radio predajnik?13. Jedinica za električnu snagu je:14. Kojim slovom označavamo električnu struju?15. Električni potencijal se mjeri jedinicom:16. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?17. VHF se obično širi kao:18. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?19. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?20. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?21. Međusobno povezani atomi nazivaju se:22. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?23. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:24. Koja je bitna karakteristika zvučnika?25. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
26. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:27. Jedinica za induktivnost je:28. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?29. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?30. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:Previous Next