cept2 2012     Nakom dugog niza godina, tačnije rečeno nakon jednu deceniju, članstvo Kluba je podmlađeno novom generacijom operatora. Početkom oktobra je izvršen upis i započet kurs za amaterske radio-operatore.
     Prvi dio kursa koji se sastojao od teorijske obuke za CEPT-2 kategoriju. Ovaj dio kursa  je završen 25. decembra polaganjem ispita za ARO CEPT-2 kategorije,  koji je uspješno položilo svih 7 polaznika kursa. Klub je postao bogatiji za 4 operatorke i 3 operatora.
     Uskoro se očekuje početak njihove aktivnosti na radio-talasima, prvenstveno na repetitorima R2- Leotar , R0- Trebinje  i simpleksima na 2m, gdje će stečeno znanje na kursu praktično primjeniti i  kroz rad svakodnevno usavršavati i dopunjavati.
     Sa nastavkom drugog školskog polugodišta ( kraj januara 2013.) planirano je da se izvrši još jedan upis novih članova, koji će zajedno sa ovom generacijom operatora  krenuti sa  izučavanjem  telegrafije i  teorijskog znanja za CEPT-1 kategoriju uz praktikovanje  praktičnog rada sa digi modovima i ssb rad  na KT opsezima.
     U planu aktivnosti Kluba za 2013. godinu prioritet je obuka novih operatora kroz još najmanje jedan  kurs za ARO CEPT-1 i CEPT-2 kategoriju.
     Novoobučenim operatorima poželimo dobrodošlicu u svijet radio-amaterizma, prvu i najstariju  socijal grupu na globalnom nivou.