^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


E73DPR & E7TT

CW --- SSB --- RTTY --- PSK

HF --- VHF --- UHF

DX --- CONTEST

RADIO KLUB "TREBINJE" - Trebinje

Kolinearna koaksijalna antena 3-10dBd

 

Co-Co je popularno skraćeni naziv za ovu vrstu antena, a označava kolinearnu koaksijalnu antenu. Ova snažna neusmjerena kolinearna antena je sposobna da opstane u veoma surovom okruženju. Zbog toga je dobar izbor za repetitore, digipitere i može biti montirana kako na vrh tako i sa strane antenskog stuba. Sa njom možete postići 3 – 10 dB pojačanja u odnosu na dipol, zavisno od broja elemenata koji koristite. Veće pojačanje sužava ugaoni dijagram, a širina opsega je normalno 10 MHz na 70 cm, i 25 MHz na 23 cm. Mnoga poboljšanja su izvršena na ovoj anteni od kada je prvi put publikovana 1982 u majskom broju magazina "73".

coco5
Koncept konstrukcije

Ključni elementi su napravljeni od komada tvrdog koaksijalnog kabla pojedinačne dužine ½ λ one frekvencije za koju antenu pravimo. Možete izračunati dužinu elemenata dijeljenjem broja 150 sa željenom rezonantnom frekvencijom antene (MHz) uračunavajući i korektivni faktor koaksijalnog kabla. U originalu, autor je koristio RG-213 sa korektivnim faktorom .66 ili 66%, a kasnije je koristio RG-11 ili CAC-11 (čvrsti aluminijski oklopljeni kabl) za antene za veće izlazne snage i RG-6 za antene za manje izlazne snage. Konstrukcija je olakšana uklanjanjem opleta i izolacije sa koaksijalnog kabla, kao i ubacivanje dielektrika i centralnog provodnika u bakarnu cijev u cilju kreiranja čvrstog ravnog elementa. Odaberite prečnik cijevi tako da je dielektrik i centralni provodnik potpuno popune. Bakarna cijev omogućava potrebnu čvrstinu za svaki element i omogućava da se elementi lakše spajaju zajedno. Koristite sljedeću formulu za izračunavanje dužine bakarne cijevi. Odsjecite komad koaksa 2,2 cm duži nego što je dužina cijevi. Time ćete ostaviti izvan cijevi oko 1.6 mm dielektrika i oko 9.5 mm centralnog provodnika što omogućava dovoljan razmak elemenata i njihovo spajanje. Napravite onoliko ½ λ elemenata koliko vam je potrebno za željeno pojačanje. 4 elementa daju oko 3.5 dBd, 8 elemenata oko 6 dBd, 18 elemenata oko 9 dBd i 21 elemenat oko 10 dBd. Pored ovih ½ λ elemenata, trebate i jedan 1/4 λ element i jedan 1/4 λ štap koji će biti na vrhu antene. Ovaj štap treba odsjeći ne uzimajući u obzir korektivni faktor (čista 1/4 λl dužina) i on treba biti napravljen od bakarne žice broj 12 ili od 3 mm široke bakarne šipke. Vertikalno zračenje nadole (obaranje vertikalnog dijagrama zračenja) takođe može biti ukalkulisano u konstrukciju antene.

 
Konstruisanje kolinearne antene

Korak 1.
Odredite dužinu ½λ elemenata korištenjem formule: 150 coco7podjeljeno sa frekvencijom u Mhz umnoženo korektivnim faktorom dielektrika kabla (150/F x Ks). Koristite korektivni faktor koji je odredio proizvođač kabla koji namjeravate da koristite. Čvrsti polietilen uobičajeno ima korektivni faktor .66 ili 66% dok pjenasti kabl imaju taj faktor u rangu od .79 do .83.

Korak 2.
Ako želite izgraditi vertikalni bim sa položenim uglom zračenja, skratite elemente za 2% od dužine izračunate u koraku 1, za 30nagiba. Za ugaoni dijagram pogledaj sliku dijagrami zračenja .

Korak 3.
Odsjeci komade koaksa duže za 2,2 cm nego što je dužina bakarne cijevi.Korak 4.

Skini vanjski omotač i oplet sa koaksa i gurni dielektrik i centralni provodnik u bakarnu cijev. Centriraj koaksijalni element u bakarnoj cijevi.

 

coco1
Korak 5.

Koristeći nož, pazeći da ne zasječeš centralni provodnik, odsjeci dielektrik tako da ga ostane izvan cijevi oko 1.6 mm. Ovim ćemo ostaviti 9.5 mm centralnog provodnika izloženog i spremnog za spajanje.

 

 

 

 

 

 

coco2

 

Korak 6.
Spojite sve pojedinačne elemente zajedno lemljenjem, vodeći računa da antena bude ravnija što je to više moguće. Spajanje zvršiti tako da zalemimo centralni provodnik jednog elementa za vanjski plašt sljedećeg (bakarnu cijev).

 

 

 

coco3Korak 7.
Zadnji antenski element je dug ¼ λ, tačno ½ od izmjerene dužine ½ λ elementa. Njegov centralni provodnik presaviti i kratko spojiti za njegov plašt (bakarnu cijev) na vrhu. Na tu vezu spojiti bakarni štap (krajnji gornji element antene). Ovaj štap je kao što smo rekli dugačak ¼ λ (ne uzimata se u obzir korektivni faktor) i može biti napravljen od bakarne cijevi manjeg promjera. Sigurno pretpotstavljate kako je puni ¼ talas produžen iznad mjesta gdje je koaksijalna sekcija skraćena rezanjem štapa malo dužim i spajanjem tog produžetka na bakarnu cijev.

 

Korak 8.
50 omska linija (koaksijalni kabl) može biti bilo koje dužine. Ja koristim RG-213 ili RG-214 koaksijalni kabl sa "N" konektorom na kraju. Na kraju kabla koji ide u antenu skini oklop kabla u dužini ½ λ . Ostavi oko 2,5 cm opleta izvan vinilnog omotača za spajanje za bakarnu cijev. Odsjeci dielektrik i ogoli centralni provodnik u dužini 9.5 mm. Navuci ½ λ ili dužu bakarnu cijev preko kraja izloženog kabla tako da oko 2,5 cm pletenice možemo letovati preko dna cijevi.

 

coco4Korak 9.
Napravite dekupling lijevak dužine ¼ λ od komada bakarne cijevi promjera 2 cm. Koristeći neki zaštitni materijal ili na neki drugi prihvatljiv način spojite dekupling lijevak na spoljašnji sloj koaksijalnog kabla na tački tačno ¼ λ nadole od mjesta gdje se koaksijalni kabl spaja na prvi ½ λ element.

Korak 10.
Spoji izloženi kraj koaksijalnog kabla na dno antene spajajući centralni provodnik koaksijalne linije za vanjski dio antene (na bakarnu cijev) i obrnuto.

 

coco6Korak 11.

Napravi nekoliko stiroporskih odstojnika za učvršćivanje antenskih elemenata. Isjeci odstojnike tako da imaju dijametar malo manji nego je unutrašnji dijametar vanjske cijevi. Razmjestite ih tako da ravnomjerno pridržavaju antenu kada je postavite u cijev od fiberglasa ili PVC-a. Odstojnici trebaju biti spojeni na sredinu elementa sa malo epoksidnog ili vrućeg ljepila.

 

Korak 12.
Odsjecite komad cijevi od fiberglasa ili PVC-a tako da mu dužina za oko 46 cm ili više prelazi vrh štap na vrhu i ide malo ispod dekupling lijevka na dnu antene. Uvuci antenu pažljivo u cijev i zatvori je na vrhu. Izbuši dvije rupe blizu dna cijevi i provuci komad izolovane žice kroz i okolo koaksijalnog kabla blizu dekupling lijevka da podrži težinu antene. Žicu zavrnuti tako da ona drži napojnu liniju čvrsto uz cijev. Stavi još jedan stiroporski odstojnik blizu dna cijevi i zalijepi ga na tom mjestu. Napravite nekoliko malih rupa ili ureza u odstojniku da dozvolite dnu antene da diše. (vidi sliku) Spremni ste za vatreno krštenje vaše kolinearke!

cocodiagPodešavanje i rad

Nađite područje bez ometanja. Montirajte antenu na stub osiguravajući je spojnicama za jarbol u tački ispod područja dekupling lijevka. Spojite vatmetar ili SWR most na antenu. Ako je SWR preko 1,5:1 možete podešavati antenu podešavanjem dekupling lijevka pomičući ga lagano gore - dole tražeći najbolje očitanje (najmanji SWR). Ako ste dizajnirali antenu za oboreni nagib zračenja možete je provjeriti proučavajući snagu signala bliskih repetitora. Nakrivite antenu tražeći najveći nivo signala, a zatim izmjerite ugao sa uglomjerom. Ako je provjera ugla u redu, spremni ste da montirate antenu na stub!
Montiranje kolinearke na vrh stuba će vam dati neusmjereni dijagram. Ako želite srcasti dijagram (djelimično usmjerenje) ili je vaša jedina moguća opcija montiranje antene sa strane, možete je montirati sa strane pomoću dva podupirača. Osigurajte da je donji držač spojen na antenu niže od dekupling lijevka, a da je gornji podupirač postavljen 46 cm ili više iznad vrha gornjeg antenskog štapa. Montiranje kolinearke na udaljenosti ¼ λ od nosača će vam dati oko 2 dB pojačanja u frontalnoj izbočini dijagrama. Razmak od ½ λ od nosača će pojačati signal za 2 dB na 900 od frontalne izbočine. Oba dijagrama daju nulu u smjeru antenskog nosača. (Vidi sliku dijagrami zračenja)

Antena bi trebala izdržati sve najgore što majka priroda može poslati na nju ako je pedantno urađena!

Originalni članak je publikovan u časopisu "73" Augusta 1990. godine. Autor: Majk Coliss WA6SVT

Prevod: Dragan Stević YT4RDS