foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Testiranje opreme ukazuje na veliki nivo šuma na prijemu kada se na linearu pojavi anodni napon ali uzrok problema je nepoznat. Sistem je već godinama u ovoj konfiguraciji i nikada se ovakav problem nije desio. Pošto je već bila noć problem smo ostavili da rješavamo u subotu prije takmičenja.

U subotu  malo ranije stižemo na Leotar da bi smo rješili  problem. Sumnjamo na VN ispravljač lineara, jer je on u pravio probleme u prethodnom takmičenju na 6m. Ipak, ubrzo se ispostavilo da nije do ispravljača, ali i dalje ne znamo odakle potiče problem. Testiovi pokazuju  da  antenski sistem normalno funkcioniše na predaji, na prijemu se osjeti funkcija LNA, ali kao da iza LNA ne postoji antenski sistem. Dodatnim testovima lociramo kvar na antenskom stubu. Sumnja pada na neispravnost koax releja i tek oko 15 časova , samo čas prije početka takmičenja, spuštamo stub da bi provjerili LNA i koax relej. Odmah uočavamo problem u zamjenjenim pozicijama rx koaxa i antene na samom koax releju. Tako to biva kada se mnogo priča i radi! Ispravljamo grešku, testiramo sistem, sve je ok.  Ponovo podižemo stub na radnu visinu. Sva sreća je u tome da je stub teleskopski,  pa je podizanje uz malo mišića završeno za par minuta.

Početak kontesta ide sasvim solidno. U prvom času skor je 32 qso-a što je za naše prilike sasvim zadovoljavajuće. Propagacije obećavaju da bi moglo biti zanimljivo. Kako zalazimo u noć skor postaje solidan i mnogo iznad višegodišnjeg prosjeka. To nam potajno daje nadu da bi mogli konačno preći cifru od 200 qso. U poonoć ulazimo sa skororom od 130 qso. Ipak novi dan nije protekao kako smo zamišljali. Uz pomoć  KST čata ugovaramo nekoliko dobrih veza, ali od 05 -07 časova moramo da prekinemo rad. Mladen, E73RO treba na posao , a Deki, E73NO treba da dođe kao ispomoć. Po povratku oko 07 časova nastavljamo rad, ali sve  je manje signala koje čujemo, a da ih već nismo odradili. Uz mnogo pozivanja nekako uspjevamo do 14 časova nagurati skor od 186 veza i 82k poena. Možda je u preostalih 2 časa takmičenja moglo ulogovati još nekoliko veza, ali zbog drugih obaveza  rad završavamo u 14,30 časova.


Nakon svega urađenog u ovom takmičenju i višegodišnjeg iskustva preostaje nam samo da izvedemo kao generalni zaključak, a to je da smo iscrpili  naše mogućnosti da sa ove lokacije napravimo neki ozbiljniji pomak u ostvarenim rezultatima. Ispostavilo se da smo ovaj put samo malo brže, nego inače, odradili učesnike koje čujemo. Prosečna veza od 437km ukazuje na to da imamo podbačaj u vezama 200-300km, a već poznati problem sa povećanim šumom kada se okrenemo prema azimutu 280-320 0 , koji nam pravi difuzni antenski toranj na 50-tak metara od naše mikrolokacije, nam takođe značajno umanje skor sa Italijanskim stanicama sa sjevera, koje takođe donose značajan broj poena.

Na kraju da pomenemo i jednu pozitivnu stvar ovog takmičenja, a to je debitovanje na UKT takmičenju mladog operatora Dekija, E73NO, kome je ovo bilo novo iskustvo, koje je uspješno savladao i za par časova rada je popravio ukupan skor za desetak veza.

E7TT tim u ovom takmičenju činili operatori : Mladen E73RO, Deki E73NO, Daki E73XL i Zoran E73S.

73, do slušanja u nekom narednom takmičenju!

Statistika:


QSOByPrefix


vhfkupsrrs2013 map1vhfkupsrrs2013 gridmap1