foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

Često smo u prilici da moramo postaviti koaksijalni kabal koji ima veliki rasopon i najčešće svu zateznu silu koju pravi kabal prepuštamo konektoru, što nije dugoročno dobro rješenje. Kao veoma dobro i jeftino rješenje za rasterećenje krajnjih tačaka koaksijalnih kablova može se uportijebiti zatezna stezaljka koju električari koriste za sidrenje aluminijumskih samonosivih kablova. Ove zatezne stezaljke  se mogu naći u raznim izvedbama, za jedan do četiri provodnika. Na naslovnoj slici je prikazana stezaljka za četiri provodnika (kabla) ali je samo jedan koaksijalni kabal usidren.

zatega 2 zatega 3 zatega 4

Nadamo se da će vam ova ideja biti od pomoći!

Zoran, E73S