foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Tokom februara mjeseca u Klubu je pokrenuta aktivnost na organizovanju obuke za nove ARO jer je od poslednje organizovane obuke prošlo više od deceniju. Već u martu je formirana grupa od petnaestak polaznika i kurs je počeo.  Zainteresovanost polaznika da savladaju osnove radio-tehnike i telekomunikacije je bila velika tako da je tri mjeseca obuke prošlo veoma brzo i zanimljivo i konačno 21. juna  je održano polaganje ispita. Ispit  je uspješno položilo 12 kandidata, od kojih 8 za zvanje ARO CEPT klase i 4 za zvanje ARO NOVICE klase.
Moramo izraziti svoje žaljenje na loše procedure koje Regulatorna agencija za komunikacije BiH ima u vezi sa polaganjem ARO ispita i veliku sporost u izdavanju ARO licenci što u značajnoj mjeri dovodi po pasivizacije novih ARO upravo kada bi poslije obuke trebali odmah da krenu sa praktičnim radom.
Ali konačno su novim operatorima u Klubu stigle i licence i lični pozivno znaci tako da je odmah krenula i njihova aktivnost u eteru.
Novi pozivni znaci u Klubu su: E70AR (Aljoša), E77AF (Igor), E77DVK (Dubravko), E75KN (Žarko), E70DT (David), E73MKM (Mišo), E74SX (Slađan), E77STV (Sara), E75ST (Spasoje),  E75DU (Slavenko), E76RA (Radoš) i E73ANA (Mišo Đ.)
Ako prilike u Klubu dozvole na jesen bi trebao biti organizovan još jedan kurs za zainteresovane.
Novim članovima Kluba želimo mnogo uspjeha u radu , dobrih i dalekih radio-veza i druženja na radio-talasima.

kurs 2022 mart 2

kurs 2022 mart 4

kurs 2022 mart 3

E73DPR je osnovni pozivni znak Kluba koji je u upotrebi za svakodnevne aktivnosti. Ovaj znak je u opticaju od 28. marta 2008. godine. Od osnivanja Kluba 1948. godine pa do 28.marta 2008. godine Klub je bio prepoznatljiv po pozivnom znaku YU4DPR.

E73ETB i E73ATB su pozivni znaci koji se rijeđe koriste. E73ETB je pozivni znak PPS na planini Leotar. E73ATB je pozivni znak koji se povremeno koristi za aktivnosti PPS Tuli.

E7TT je takmičarski pozivni znak Kluba. Koristi se isključivo za takmičarske aktivnosti u međunarodnim i domaćim takmičenjima.

E79VTB je pozivni znak magistralnog repetitora RV52 (R2). Repetitor se nalazi na planini Leotar, 4km sjeverno od Trebinja, 1228mnm, LOC JN92ER. Više info o ovom repetitoru možete pogledati u sekciji "repetitori".

E79WTB je pozivni znak lokalnog VHF repetitora RV48 (R0). Repetitor se nalazi na brdu HUM, 2 km južno od Trebinja, 400mnm, LOC JN92DQ. Više info o ovom repetitoru možete pogledati u sekciji "repetitori".